therapiehonden

Privacyverklaring

skyboma therapiehonden, opgericht door Marco Zoet, DAI (Dogs Assistent Intevention) gevestigd aan de Heemskerkerweg 62 1944GW Beverwijk, is verantwoordelijk voor en belast met de privacywetgeving van de Europese Unie (EU). Hiermee betekent dit in beginsel dat skyboma therapiehonden verantwoording dient af te leggen, middels deze privacyverklaring, over de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking van de persoonsgegevens: Samenwerkingsrelatie
Om een samenwerking met skyboma therapiehonden aan te gaan, is het nodig om een intakeformulier in te vullen. Afhankelijk van de samenwerking therapie begeleiding, privé sessies, groep sessie  kunnen wij om een aantal persoonsgegevens vragen. Hieronder is een overzicht te vinden van de gegevens die wij kunnen opvragen, dit kan dus afwijken per aanbod/samenwerkingsrelatie.

– Voor- en achternaam jeugdige
– Voor- en achternaam (beide) verzorger(s) (hierna te noemen: Gezaghebbende)
– Naam hond
– Geboortedatum klant
– Geboortedatum hond
– Ras hond
– Adresgegevens klant
– Telefoonnummer(s) + telefoonnummer in geval van nood
– E-mailadres(sen)
– Geslacht
– Huisarts (optioneel)
– School (optioneel)
– Verwijzer (indien van toepassing)
– Lichamelijke klachten (indien van toepassing)
– Allergieën (indien van toepassing)
– Diagnose (optioneel)
– Sociale context
– Hulpvraag
– Handtekening
– Verslaglegging in de vorm van een *begeleidingsplan

Bovenstaande gegevens worden ingevuld door diegene die een samenwerkingsrelatie aangaan met skyboma therapiehonden, Tot 16 jaar dienen gezaghebbende(n) en jeugdige te ondertekenen, plus persoonsgegevens aan te leveren, vanaf 16 jaar mogen enkel de handtekening en gegevens van de jeugdige verwerkt worden (mits anders gewenst). in geval van een cliënt met beperkingen is de vertegenwoordiger(ster) hiertoe bevoegd om te tekenen..
De gegevens worden op een beschermde computer, met wachtwoord, bewaard. De gegevens (of een deel daarvan) zullen vermeld zijn in het intakeformulier, de facturen en het begeleidingsplan. Deze documenten zijn ten allen tijde opvraagbaar voor de klant. Voor jongeren vanaf 16 jaar en voor gezaghebbende(n) tot 16 jaar.

* Het begeleidingsplan is een werkdocument, versleutelt met een wachtwoord. In beginsel betekent dit dat gezaghebbende(n) en/of jeugdige en de coach/maatschappelijk werker hier, gedurende de samenwerkingsrelatie voort duurt, in kunnen werken en/of aanpassingen in kunnen doen. Dit gebeurt echter nooit zonder gezamenlijke instemming.

Verwerking van de persoonsgegevens: Website
skyboma therapiehonden houdt enkel een website bij, een ieder kan enkel op deze site gegevens vinden van skyboma therapiehonden.

De website www.skyboma.nl houdt enkele gegevens bij om de bezoekers van de website in te kunnen zien. Echter ligt het aan uw eigen serverinstellingen in hoeverre wij hier zicht op hebben. Als u incognito onze website bezoekt, is er dan ook niets inzichtelijk voor u. De gegevens die wij kunnen inzien zijn:

– Geslacht (in enkele gevallen)
– Leeftijd (in enkele gevallen)
– Woonplaats
– Gedrag op de website (welke tabbladen u bezoekt)
– Tijdstip van bezoek op de website
– Hoelang u de website bezoekt
– Via waar u op mijn site terecht bent gekomen (sociaal media, google of direct)
– Internetprovider

Deze gegevens worden enkel gebruikt voor onze eigen professionalisering. Hiermee is voor ons inzichtelijk wat aanslaat en wat niet, welke doelgroep de site vaak bezoekt en hoe. Deze gegevens worden niet opgeslagen, maar wekelijks verwijdert. Tevens worden de gegevens niet met derden gedeeld.

Doeleinden
skyboma therapiehonden verwerkt genoemde persoonsgegevens met de volgende doeleinden:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Het bijhouden van onze administratie/facturen
– Het verzenden van een nieuw ontwikkelingen
– Om contact op te kunnen nemen
– Om een passend traject aan te bieden

Recht op inzage
skyboma therapiehonden werkt vanuit samenwerking. Dit betekend dat klanten ten allen tijden, en in welke vorm dan ook, recht hebben op de inzage van de documenten waarin hun persoonsgegevens vermeld staan. Mocht een klant boven de 16 jaar zijn, dienen gezaghebbende(n) altijd toestemming te krijgen van hun kind, om de documenten bij skyboma therapiehonden  in te kunnen zien. Mocht een klant jonger zijn dan 12 jaar, dienen gezaghebbende(n) altijd toestemming te geven als de klant/jeugdige de documenten wil inzien. Tussen de 12 en 16 jaar, mogen gezaghebbende(n) en jeugdige de documenten zonder elkaars toestemming inzien.

Duur van de opslag
Deze gegevens blijven wegens administratieve redenen, 7 jaar bewaard. De gegevens worden 7 jaar bewaard, gezien de Belastingdienst tot 5 jaar terug inzicht moet hebben in onze administratie. De maximale wettelijke termijn voor het bewaren van persoonsgegevens is 7 jaar. Ons streven is echter de gegevens na 5 jaar te verwijderen, mits dit door omstandigheden niet wenselijk is.

Recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Als klant heeft u ten allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. wat maakt dat ook hier een mogelijkheid is om een klacht in te dienen met betrekking tot het tuchtrecht. Hierdoor kan skyboma therapiehonden door een onafhankelijke organisatie, beoordeeld worden op het professionele handelen. Tevens is het uiteraard altijd mogelijk om contact op te nemen via info@skyboma.nl of 06 21 71 18 29 om de klachten bespreekbaar te maken, wellicht komen wij er dan gezamenlijk uit. Contactgegevens:
skyboma therapiehonden  Marco Zoet Mail to: info@skyboma.nl  Tel: 06 21 71 18 29 Heemskerkerweg 62   1944 GW Beverwijk   Kvk nummer:71960867